ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับตัด จัดเตรียมชิ้นงานเครื่องเชื่อมทิก (TIG) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 230 แอมป์ จำนวน 1 ชุด

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือสำหรับตัด จัดเตรียมชิ้นงานเครื่องเชื่อมทิก (TIG) อินเวอร์เตอร์ ขนาด 230 แอมป์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำเนาของ ประกวดราคาอินเวอร์เตอร์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar