ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของ สปข.3

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นใช้ในราชการแล้ว จำนวน 15 รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
661228 สปข.3 ขายทอดตลาดพัสดุ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar