นักลงทุนชาวญี่ปุ่น หนุน รมว.เฮ้ง สานงานต่อ ซาบซึ้งใจ!! ที่ช่วยผู้ประกอบการก้าวข้ามวิกฤตโควิด 

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้ก้าวพ้นวิกฤตโควิด - 19 ซึ่งในช่วงนั้นกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการต่างๆ ช่วยเหลือนายจ้างและพี่น้องแรงงานในหลายๆ ด้าน อาทิ โครงการส่งเสริมและยกระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อลดปัญหาการว่างงาน โครงการแฟคทอรี่ แซนบ๊อก การเปิดจุดตรวจโควิดแบบประจำจุดและตรวจเชิงรุกในโรงงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกจ้างให้ภาคเอกชนยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สนับสนุนวัคซีนให้แก่ผู้ใช้แรงงาน จัดหาโรงพยาบาล Hospitel ในเครือข่ายประกันสังคม เป็นต้น ผลสัมฤทธิ์จากโครงการดังกล่าวทำให้โรงงานไม่มีการปิดตัวลง ภาคการผลิตส่งออกสูงสุดในรอบ 30 ปี ที่สำคัญทำให้ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างบริษัทญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลไทยที่ดูแลผู้ประกอบการไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียม ทำให้บริษัทสนใจเข้ามาเปิดตลาดใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และภารกิจที่จะดำเนินการเพื่อวางรากฐานเพื่อความมั่นคงให้แก่พี่น้องแรงงานในอนาคต ดังนี้ อาทิ เร่งผลักดันแก้ไขกฎหมายประกันสังคม 3 ขอ ขอเลือก ขอคืน ขอกู้ จัดตั้งธนาคารเพื่อผู้ประกันตน สถาบันทางการแพทย์สร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในราคาถูก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงให้กับผู้ประกันตนอีกด้วย 

ด้าน Mr.Masanobu OSAWA ตำแหน่ง CEO ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งใจที่รัฐบาลช่วยเหลือนักลงทุน ผู้ประกอบการ และพนักงานให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 มาได้ ซึ่งรู้สึกประทับใจมาตั้งแต่รัฐบาลได้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานในช่วงที่โควิดระบาด จนทำให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ในวันนี้จึงได้มาเข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่และถือโอกาสนี้มาขอบคุณ ให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุนการทำงานของท่านรัฐมนตรี ให้ท่านเข้มแข็ง และขอให้ได้สานงานของกระทรวงแรงงานต่อตามที่ได้วางเป้าหมายไว้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคแรงงานต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar