พาณิชย์จังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค 

นางสาวเยาวเรศ  แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน พร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัด สาขา 1-2 ลำปาง เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา การตรวจสอบเครื่องชั่ง และการจำหน่ายสินค้าเทศกาลตรุษจีน ในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายเครื่องไหว้ในพื้นที่จังหวัดลำปาง
ผลการตรวจสอบพบว่า ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน ปริมาณสินค้าเทศกาลตรุษจีนมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้ามีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar