ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ และได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน ๒ รายการ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ และได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทน จำนวน ๒ รายการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาด-65.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar