อบจ.ลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายฯ เตรียมกิจกรรม “ฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา” 3 เม.ย. นี้ ที่มิวเซียมลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เตรียมกิจกรรม “ฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา” ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ในวันที่ 3 เมษายน  2567 ณ บริเวณข่วงหลวงเวียงละกอน (หน้ามิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรม “ฮอมฮัก สืบฮีต สานฮอย ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองเฮา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ในวันพุธที่ 3 เมษายน  2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ บริเวณข่วงหลวงเวียงละกอน (หน้ามิวเซียมลำปาง) อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมได้ ผู้สูงอายุได้ส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสู่คนรุ่นหลัง และเป็นการบูรณาการระหว่างเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง ในการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดลำปางให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 1,250 คน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดพื้นเมือง เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว อาทิ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป / พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป จำนวน 40 คน / การแสดงฟ้อน “ลำปางเขลางค์ถิ่นไทยงาม” / การแสดงร้องเพลงประสานเสียง / การแสดงตีกลองปู่จา โดยกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอสบปราบ / การแสดงฟ้อน “จุ้มสะหรีปี๋ใหม่เมือง” / นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 13 อำเภอ / นิทรรศการของส่วนราชการ และเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง / การประกวดนวัตกรรมผู้สูงอายุ ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตด้านการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ / เวทีเสวนา ของดี ของเด่น จากภูมิปัญญาวัยเก๋า 13 อำเภอ / กิจกรรมการแสดงความสามารถ ภูมิปัญญา / การแสดงดนตรีพื้นเมือง / กิจกรรมนันทนาการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar