โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยนางณัชริน ไชยเครื่อง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเรือแพเขื่อนกิ่วลม เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย การแบ่งโซนจัดการขยะมูลฝอย และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 "สงกรานต์ม๋วนใจ๋ สุขใจเล่นน้ำ สงกรานต์เขื่อนกิ่วลม" ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามของดอกไม้และพักผ่อนคลายร้อนเล่นน้ำสงกรานต์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar