จ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์และพัฒนาทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อ.เมืองลำปาง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความรัก ความเทิดทูน แสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar