โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เดินหน้าตรวจสอบคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน 

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และนายนเรศ หมายหมั้น นายช่างชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรการควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงทางน้ำชลประทาน ประจำเดือนเมษายน 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ณ บริเวณที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วลม จำนวน 7 จุด ได้แก่ หน้าโรงสูบน้ำ การประปาลำปาง บริเวณหน้าโรงสูบน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วลมฝั่งซ้ายและฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างเก็บน้ำกิ่วลม บริเวณท้ายเขื่อนกิ่วลม 300 เมตร บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านแลง และบริษัทลำปางฟู๊ดโปรดักส์ จำกัด ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
จากนั้น ได้ตรวจสอบบริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งขวา บริเวณกลางอ่างกิ่วคอหมา บริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมาฝั่งซ้าย และบริเวณโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา ในพื้นที่ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งหมด 11 จุด พบว่าลักษณะของน้ำทั่วไปใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น คุณภาพน้ำปกติ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมชลประทานกำหนด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar