จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 73 รูป ระยะเวลาบรรพชาระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน  โดยมีนางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar