ขนส่งลำปาง เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ (เลขสวย)  หมวดอักษร ผข 301 หมายเลข ถึง 15 มิถุนายน นี้

นางสาวสุชาดา  พฤกษะวัน  ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5 สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) หมวดอักษร ผข “ผลบุญมากมี ขุมทัพย์ทวีคูณ” จำนวน 301 หมายเลข ด้วยวิธีการเสนอราคาทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.tabienrod.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น และจะปิดประมูลในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. 
สำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล จะมีรถอยู่แล้วหรือยังไม่มีก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลได้ โดยสามารถเลือกหมายเลขทะเบียนที่ชื่นชอบได้ตามความต้องการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เลขสี่ตัวเหมือน 1111 – 9999 กลุ่มที่ 2 เลขตัวเดียว 1 – 9 เลขสองตัวเหมือน 11 – 99 เลขสามตัวเหมือน 111 – 999 เลขคู่ 8 และ 9 คือ 8899 9988 8989 9898 8998 9889 และกลุ่มที่  3 เลขเรียงสามตัว 123 – 789 เลขเรียงสี่ตัว 1234 – 6789 เลขหลักพัน 1000 – 9000 เลขคู่ 1100 – 9977 เลขคู่เหมือน 1001 – 9009 เลขคู่สลับ 1010 – 9090
หมายเลขทะเบียนรถที่ได้จากการประมูลสามารถนำไปจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องรอจดทะเบียนเรียงตามลำดับหมายเลขปกติ หรือจะนำไปจดทะเบียนกับรถใหม่หรือเปลี่ยนกับหมายเลขทะเบียนเดิมที่จดทะเบียนไว้แล้ว (รถที่มีทะเบียนแล้ว) ก็ได้
ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับคนพิการ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสร้างสาธารณกุศล 
จึงขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบเลขทะเบียนสวยร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์ 0-5426-5143 หรือสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเถิน โทรศัพท์ 0-5429-1635 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแจ้ห่ม โทรศัพท์ 0-5427-1158 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภองาว โทรศัพท์ 0-5432-9556 และ FB : สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง กรมการขนส่งทางบก หรือสายด่วน 1584

 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar