รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ศาลากลางจั้งหวัดลำปาง ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 080-267-1055 และ 054-265-054


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar