เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านร้อง ตั้งแต่ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครลำปาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนบ้านร้อง ตั้งแต่ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง - งาว ถึงสุดเขตเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ.pdf |


คะแนนโหวต :