จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 51 รายการ ของโรงพยาบาลแม่พริก

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 51 รายการ ของโรงพยาบาลแม่พริก ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่พริก ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
6601 ประกาศ รพ.แม่พริก.pdf |


คะแนนโหวต :