ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341 (บางส่วน)

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง เรื่อง การประมูลสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ (พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งอาคาร) เพื่อประโยชน์อื่นๆตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.1341 (บางส่วน)
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar