การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง กำหนดขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 1 รายการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง กำหนดขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด (ยานพาหนะ) จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง


ไฟล์เอกสารประกอบ
660828 ประปาลำปาง ขายรถยนต์.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar