จ.ลำปาง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร

วันที่ 26 มกราคม 2566 จังหวัดลำปาง โดยอำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.7 บ้านต้นฮ่างพัฒนา ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมกลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว ปลาจาด จำนวน 50,000 ตัว และปลาตะเพียนตัวใหญ่ จำนวน 10 ถุง 
สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ เป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาที่คุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับการถวายฎีกาจากชาวบ้านในพื้นที่และทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2537 และได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นทำนบดินสันอ่าง กว้าง 8 เมตร ยาว 182 เมตร สูง 19 เมตร ขนาดความจุกักเก็บ 1.356 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านค่า รวมจำนวน 894 ครัวเรือน ประชากร 2,473 คน ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 จำนวน 285 ครัวเรือน ประชากร 792 คน, หมู่ที่ 3 จำนวน 173 ครัวเรือน ประชากร 417 คน, หมู่ที่ 4 จำนวน 149 ครัวเรือน ประชากร 485 คน และหมู่ที่ 7 จำนวน 287 ครัวเรือน ประชากร 779 คน และคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตร จำนวน 5,500 ไร่ ตลอดจนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากอีกด้วย


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :