พช.ลำปาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะการเงินทาง 

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมขับเคลื่อนการออมและการพัฒนาทักษะการเงินทาง (Financial Literacy) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการทางการเงินของประชาชนเป้าหมาย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมเป็นทีมขับเคลื่อนการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินระดับอำเภอ ประกอบไปด้วย พัฒนากร เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 30 คน ที่จะต้องไปขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการออมและพัฒนาทักษะทางการเงินในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นกลไกในการส่งเสริมประชาชนด้านการออมเพิ่มขึ้น
การประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ นำทีมโดย ท่านวิศรุต ฝอดสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาทักษะทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ และนางสุรีย์มาศ กล่อมกมล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้ความรู้ในเรื่องจัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมและการพัฒนาทักษะทางการเงินระดับอำเภอ
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :