จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีลาสิกขาบท ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีลาสิกขาบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทฯ เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง
ทั้งนี้ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :