อิศรา ร่วมกับ สภาผู้บริโภค จัดอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค ภาคเหนือ

วันที่ 27 มกราคม 2566 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาองค์กรของผู้บริโภค ดำเนินการจัดอบรม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสื่อมวลชนและสมาชิกสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อเป็นแนวร่วมขยายความรู้ด้านการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค รวมถึงเผยแพร่ทักษะการทำงานข่าวด้านคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการคิดประเด็นเพื่อนำเสนอข่าว เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การทำอินโฟกราฟิก การตัดต่อคลิปวิดีโอ
นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำความรู้จักสภาองค์กรของผู้บริโภค” โดยสภาผู้บริโภค มีพันธกิจคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคทุกคนทุกด้าน เสนอแนะนโยบายและมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค สนับสนุนสมาชิก องค์กรของผู้บริโภค และผู้บริโภคให้รักษาประโยชน์ของผู้บริโภค สร้างวัฒนธรรมและมุมมองใหม่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการพูดถึงเรื่องการสร้างเครือข่ายและการทำงานของสภาผู้บริโภคในภาคเหนือ โดยระบุว่าหากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานประจำจังหวัดของตนเองได้ (ช่องทางการติดต่อ https://www.tcc.or.th/tcc-agency/)
โครงการอบรมในครั้งนี้มีการสอนเรื่องการทำข่าว-คิดประเด็น เรื่องสิทธิผู้บริโภคยังไงให้ปัง เทคนิคการสืบค้นข้อมูลในการทำข่าวเรื่องสิทธิผู้บริโภค กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยอินโฟกราฟิก กระบวนการนำเสนอและผลิตข่าวด้วยคลิปวิดีโอ การนำเสนอวิดีโอสไตล์ไลฟ์และติ๊กต๊อก รวมถึงการจับกลุ่มฝึกปฏิบัติผลิตชิ้นงานข่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานกลุ่ม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการทำข่าวในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :