อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม ”วันดินโลก”

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊🎊 


🔊🔊อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม ”วันดินโลก”
🥬วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ปกครอง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ, เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสบปราบ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสมัย, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสบปราบ, และชาวบ้านบ้านจัวใต้ ร่วมจัดกิจกรรม "วันดินโลก" ปี 2565  ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  บ้านจัวใต้ หมู่  6  ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
🥒โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน การพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความ มั่นคงทางอาหาร ภายใต้ภารกิจ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”
🥦มีกิจกรรมดังนี้ 
        -มอบเมล็ดพันธ์ุผักและกล้าพันธ์ไม้ แก่ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการบ่มเพาะและแบ่งปันแก่สมาชิก
        -กิจกรรมเอามื้อสามัคคีปลูกต้นไม้ และการห่มดินเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน
        -การจัดทำปุ๋ยหมักเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก ต่อไป
        -การกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการรณรงค์วันดินโลก ในงานกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 ของกระทรวงมหาดไทย “Great food from soil for better life awareness week” หรือดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข”
#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
 .............................
📸 ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ
📄ข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :