จังหวัดลำปาง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

       วันที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ

     ที่ประชุมฯ ได้มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดังนี้
     - ความสำคัญของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและพฤติไม่ชอบ โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
     - บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตฯ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
     - การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตฯ โดย นายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.
     - แนวทางการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการถ่ายทอดการทุจริตฯ โดย นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ สปท.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar