จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       วันที่ 6 ธ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 / 2565

     ที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ และแนวทางการพิจารณาจัดสรรบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้ทั่วถึงและเกิดความเป็นธรรม และแจ้งรายชื่อต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar