จังหวัดลำปาง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่

จังหวัดลำปาง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่

       วันที่ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่ ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

     บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่ ในพื้นที่ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการเก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 ถึง 2579 (AEDP 2015) ของกระทรวงพลังงาน จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และร่วมกันกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสม และสร้างความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงการในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar