พช.ลำปาง จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins

🔊🔊 พช.ลำปาง จัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins


🥦วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins พร้อมด้วยนายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองลำปาง องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล แปลงนางกัญจ์วิภา ปิงวัง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
🥒โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- การเดินขบวนรณรงค์ “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins
- การประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในโอกาสวันดินโลก
- การเอามื้อสามัคคี ประกอบไปด้วย การปลูกแฝก การเพาะเมล็ดพันธุ์ การทำแซนวิส และขุดคลองไส้ไก่
🌾องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก(Word Soil Day) ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินตามเป้าหมายของวันดินโลก (World Soil Day) และสร้างจิตลำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน แก่ประชาชน
#WorldSoilDay 
#วันดินโลก 
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition 
#FAO 
#GlobalSoilPartnership
#MOI 
#กระทรวงมหาดไทย 
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข 
#SDGsforAll 
#ChangeforGood
#Kmit
#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
 .............................
📸ภาพและข่าว   : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :