อบจ.ลำปาง มอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภค สนับสนุนการภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ มอบน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคเพื่อมอบแก่ชุดปฏิบัติการในการออกรณรงค์ห้ามเผา โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 1

 

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง แจ้งว่า สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ของจังหวัดลำปาง มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดลำปางได้บูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมเป็นชุดปฏิบัติการในการออกรณรงค์ห้ามเผาพบว่าชุดปฏิบัติการในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคระหว่างปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้สนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดลำปาง และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar