จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดลำปาง เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องใน “วัน อปพร.” ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและเสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองลำปาง ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. สมาชิก อปพร. จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันที่ 22 มีนาคม 2566 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับปัญหาสาธารณภัยได้ช่วยกันหมั่นสำรวจ ตรวจตรา เฝ้าระวังเหตุที่จะทำให้เกิดภัย เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้หมดไปโดยเร็วและขอให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ "เมตตา กล้าหาญ" ไว้ให้มั่นคง เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นกำลังหลักของสังคมในการสร้างความผาสุกและความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมรับฟังคำกล่าวปฏิญาณตนของ อปพร. จังหวัดลำปาง ที่จะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จากนั้นได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ แนวทางการพัฒนาศูนย์ อปพร. 

ปัจจุบัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ถือเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าและมีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยของประเทศ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนถึงการมีจิตอาสาของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเข้ามาเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมจากสาธารณภัย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบเข็มรางวัลและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 ให้แก่ นางอัมพร สมประสงค์ สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar