กฟผ.แม่เมาะ ยืนยัน เหตุแผ่นดินไหว ไม่กระทบต่อเขื่อนและระบบการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหววันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) เวลา 08.37 น. ตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมา บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงราย ละติจูด 21.8293 องศาเหนือ ลองติจูด 99.2985 องศาตะวันออก  ขนาด 6.7 ความลึก 16 กม. ห่างจากเขื่อนแม่จางไปทางทิศเหนือประมาณ 395.59 กม.เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหว เขื่อนแม่จางตรวจวัดได้ค่าสูงสุด 0.00518 g แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อนแม่จาง และเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ.
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และไม่กระทบต่อเขื่อนแม่จางและเขื่อนของ กฟผ.ใน อ.แม่เมาะ อย่างไรก็ตาม กฟผ.แม่เมาะ ยังเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบการผลิตไม่ให้กระทบต่อระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังประชาชน

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar