อำเภอเมืองลำปาง เตรียมพร้อมจัดงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2566 (ครบรอบวันเกิด 111 ปี หลวงพ่อเกษม เขมโก)

นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวว่า งานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของอำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมเป็นระยะเวลากว่า 9 ปี และปี พ.ศ. 2566 จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 หว่างวันที่  27 - 29 พฤศจิกายน 2566 รวม 3 วัน 3 คืน ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด หรือ ชาตกาล 111 ปี ของหลวงพ่อเกษม เขมโก (ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) 
ภายในงานมีพิธีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก แบบล้านนาโบราณที่หาชมได้ยาก จาก 24 หน่วยงาน 24 ขบวน, พิธีถวายเครื่องครัวตานสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก, พิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์บูชาคุณความดีแด่ หลวงพ่อเกษม เขมโก, การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายบูชาคุณ, การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 112 รูป, การออกโรงทาน และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าท้องถิ่น สินค้าราคาประหยัด และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตร
จังหวัดลำปาง โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ได้บรรจุงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี 2566 ลงในปฏิทินการท่องเที่ยว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อเกษม เขมโก และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศได้รับรู้ รับทราบ และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอยในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ที่สอดรับกับช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือล่องสะเปา (ยี่เป็งลำปาง) ในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย
นายอำเภอเมืองลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า งานประเพณีดังกล่าว จังหวัดลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง  มูลนิธิไตรลักษณ์เขมกะภิกขุ ส่วนราชการอำเภอและจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำปาง ตลอดจนภาคีเครือข่าย ทั้งระดับอำเภอเมืองลำปางและจังหวัดลำปาง มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดงานดังกล่าวขึ้นจากแรงศรัทธาในองค์หลวงพ่อเกษม เขมโก ประกอบกับเป็นช่วง High Season ของจังหวัดภาคเหนือ ที่สามารถสัมผัสกับอากาศหนาว และท่านยังจะได้อิ่มเอมบุญ และเลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าท้องถิ่น  สินค้าราคาประหยัด และสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตร ของจังหวัดลำปาง อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar