จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิดชูสถาบันหลักของชาติ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกสังกัดหน่วยงาน ที่มีที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ
จังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในธงชาติไทย ตลอดจนส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นสิริมงคลในวันเริ่มปฏิบัติราชการประจำเดือน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar