พาณิชย์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม Lampang Local BCG plus 2023 สร้างมูลค่ายอดจำหน่ายมากกว่า 100,000 บาท

นางสาวเยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาลำปาง จัดกิจกรรม “Lampang Local BCG plus 2023” ครั้งที่ 1 ตามโครงการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์” ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาลำปาง โดยมียอดจำหน่ายสินค้า รวม 118,020 บาท 
การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงช่วยเหลือให้สินค้าเกษตรและชุมชนมีพื้นที่หรือตลาดรองรับสามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด โดยมีสินค้าของผู้ประกอบการของจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 15 ราย อาทิ สินค้าอัตลักษณ์ สินค้า BCG  สินค้านวัตกรรม สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าชุมชน และกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าอาหารทะเลแปรรูปจากจังหวัดสมุทรสาคร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar