อบจ.ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน "เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง" รุ่นที่ 1 

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง "เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง" ประจำ 2567 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง ดำเนินการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง กิจกรรม "เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2567 จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรม 
โอกาสนี้ นางสุปราณี เกิดมูล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(ส.อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 1) พร้อมด้วยนายชาตรี พิทยาธำรง ส.อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 2 นายทักษิณ อัครวิชัย กรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง พระปกเกล้าจังหวัดลำปาง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar