อบจ.ลำปาง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ที่ทันสมัยที่สุดในโลก) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 โดยมี นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าววัตถุประสงค์ที่มาของการดําเนินงานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมด้วย นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายพิเชฐ ทินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
มูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ที่ทันสมัยที่สุดในโลก) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาสที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
อีกทั้ง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ให้ความรู้ การฝึกทักษะการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมรายบุคคล โดยบุคลากรซึ่งเป็นแพทย์และพยาบาลจากมูลนิธิกาญจนบารมี ศัลยแพทย์ และรังสีแพทย์จากโรงพยาบาลลำปาง ซึ่งหากพบความผิดปกติจะได้รับการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์  จะส่งต่อเพื่อเฝ้าระวังและได้รับรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar