เทศบาลนครลำปาง จัดพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2567

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชะตาเมืองลำปาง ประจำปี 2567 โดยมี นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลำปาง นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดจนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2667 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมืองลำปาง
บรรยากาศภายในงาน เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเคลื่อนขบวนแห่บายศรี 4 มุมเมือง ประกอบด้วย ขบวนแห่บายศรีประตูชัย ตั้งขบวนบนถนนสนามบิน (ข้างโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย) เคลื่อนขบวนไปตามถนนไปรษณีย์, ขบวนแห่บายศรีประตูต้นผึ้ง ตั้งขบวนบนถนนทิพย์ช้าง (หน้าวัดคะตึกเชียงมั่น) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไปรษณีย์, ขบวนแห่บายศรีประตูเชียงราย ตั้งขบวนหน้าร้านสอาดลำปาง เคลื่อนขบวนไปตามถนนบุญวาทย์ และขบวนแห่บายศรีประตูท่านาง ตั้งขบวนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เคลื่อนขบวนไปตามถนนบุญวาทย์ มาพร้อมกัน ณ สี่แยกวัดบุญวาทย์วิหาร โดยมีพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำปาง องค์รูปปั้นหลวงพ่อเกษม เขมโก พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พิธีบวงสรวงหลักเมืองและสืบชาตาเมืองลำปาง และพิธีแห่บายศรี 4 มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง ประชาชนชาวลำปาง รวมถึงส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
สำหรับช่วงเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 มีการจัดงาน "สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ฟ้อนไหว้สักการะเจ้าอารักษ์พ่อเจ้าหลักเมืองนครลำปาง ประรจำปี 2567 (งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีฟ้อนผีนครลำปาง) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลหลักเมืองลำปาง จัดโดยชมรมอนุรักษ์ประเพณีฟ้อนผีนครลำปาง เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar