โรงพยาบาลลำปาง เชิญชวนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอเมืองลำปาง ลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (3 สายพันธ์ุ)  

โรงพยาบาลลำปาง เชิญชวนประชาชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง ติดต่อลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2567 (3 สายพันธ์ุ) สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน  ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  โรคอ้วนน้ำหนัก 100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัม/ตารางเมตร บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคธาลัสซีเมียและรวมผู้ติดเชื้อ HIv ที่มีอาการ และผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
เขตเทศบาลนครลำปาง ต.หัวเวียง, ต.สวนดอก และ ต.พระบาท ต.พิชัย ที่ไม่มีหมู่ ณ ศสม.หัวเวียง โทร. 0 5423 7411, 0 5423 7400 ต่อ 1161 เขตเทศบาลนครลำปาง ต.เวียงเหนือ, ต.สบตุ๋ย และ ต.ชมพู ต.บ่อแฮ้ว ที่ไม่มีหมู่ ณ ศสม.ม่อนกระทิง โทร. 0 5482 1200
และตำบลอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถติดต่อ รพ.สต., ศบส. ใกล้บ้าน โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ในเวลาราชการ  

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar