กรมประชาสัมพันธ์
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมอบรถจักรยาน “โครงการจักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” ประจำปี 2566

ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบรถจักรยานตามโครงการ "จักรยานส่งน้องไปโรงเรียน” ให้กับนายอำเภอ และนายกกิ่งกาชาดอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ อำเภอละ 20 คัน รวม 260 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียนด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือในชนบทที่ห่างไกลโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีฐานะยากจน โดยมี นางวรรณวิไล  กันเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายชนาธิป  เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีพร้อมรับมอบน้ำดื่มจาก “ต้อมออโอ้คาร์” จำนวน 750 ขวด เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ต่อไป  
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :