จังหวัดลำปาง ประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 4/2566 วางแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าฯ เพิ่มเติม

ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 4/2566 โดยมีคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และมีมติที่ประชุม ดังนี้
ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 32 แจ้งว่าจากการสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3 ให้จัดชุดกำลังทหารพรานจำนวน 2 ชุด ประมาณ 30 นาย ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะเข้าร่วมประกอบกำลังกับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง, ป่าไม้, เครือข่ายไฟป่าภาคประชาชน ในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด ลาดตระเวน และด้านจิตวิทยามวลชนในพื้นที่รอบดอยพระบาท
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้อากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ MI-17 เข้ามาเตรียมพร้อมในการสนับสนุนการดับไฟป่า ณ มทบ.32 ซึ่งในวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ได้ทำการบินทิ้งน้ำดับไฟร่วมกับหน่วยภาคพื้นดิน (จนท.ป่าไม้) บริเวณบ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดำเนินการทิ้งน้ำแล้ว จำนวน7 เที่ยวบิน/ เที่ยวละ 3,500 ลิตร รวม 24,500 ลิตร ไฟดับ เวลา 16.00 น.
ด้าน ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ลำปาง แจ้งว่าเนื่องจากขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยศูนย์ War Room ระดับจังหวัด มอบให้ศูนย์ (War Room) ทุกอำเภอพิจารณาสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่รับผิดชอบตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ทุกพื้นที่/ ทุกหน่วยงาน พิจารณาปรับแผนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสม เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในอากาศ อีกทั้งให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน และเร่งดำเนินการชิงเก็บลดเผาในทุกพื้นที่
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการจัดตั้งห้องสะอาดสำหรับเป็นที่พักของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ และตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางแจ้งให้หน่วยงานที่มีการก่อสร้างต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน (ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม) และเส้นทางอื่นๆ ให้มีการควบคุมมิให้เกิดฝุ่นละอองอันจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ  (War Room) ทุกอำเภอทราบ แขวงทางหลวงที่ 1,2  แขวงทางหลวงชนบทลำปาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ สำหรับแหล่งมลพิษจากยานพาหนะ ขอให้ขนส่งจังหวัด,เจ้าหน้าที่ตำรวจ, สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ตั้งด่านตรวจวัดควันดำตามอำนาจหน้าที่
ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบให้ (War Room) ทุกอำเภอ ทำการสำรวจอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 60-100 เมตร น้ำมีความลึกไม่ต่ำกว่า 5 เมตร สำหรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ (MI-17, KA-32) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมี ความลึกตั้งแต่ 1.5-3.0 เมตร สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก (AS350) และขอให้ทุกอำเภอส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับไลน์กลุ่มผู้บริหาร (War Room) และรายละเอียดข้อมูลมายัง สำนักงาน ปภ.จังหวัดลำปาง ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อศูนย์ฯ จะได้นำเข้าสู่แผนการบินดับไฟต่อไป และมอบหมายให้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง, เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร, แขวงทางหลวงที่ 2, แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ร่วมฉีดพ่นน้ำให้ความชุ่มชื้นแก่อากาศ สวนสาธารณะ ต้นไม้ดอกไม้ ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. ณ สวนสาธารณหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :