พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)ฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย งาน The14th Thailand Tourism Awards 2023

ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (The14th Thailand Tourism Awards 2023) เพื่อคัดสรรผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยและยั่งยืน (Safe and Sustainable Tourism) รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) เพื่อเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) 
พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ร่วมส่งผลงานประกวดเป็นปีแรก ซึ่งได้รับเกียรติบัตร รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism  Certificate) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้   
ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางอีก 2 แห่ง ได้รางวัลเกียรติยศ Hall of Fame (ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมติดต่อกัน 3 ปีซ้อน) ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และ พิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
สำหรับโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนี้แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย  1.ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 2. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Accommodation) 3. ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism) 4. ประเภทรายการนำเที่ยว (Tour Programmes) และ 5. ประเภทการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน (Low Carbon & Sustainability)

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar