พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ  และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระราชธรรมาลังการ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ  พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ)  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง  โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมมงคลวัชโรดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารปฏิสังขรณ์ พระสุนทรมุนี 72 ปี วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.
พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลลําปาง ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 04.29 น. พระราชธรรมาลังการ มีนามเดิมว่า จันทร์ วรรณปลูก เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2472 บรรพชา เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ณ วัดศรีหมวดเกล้า โดยมี เจ้าอธิการอินทร์ อินฺทปญฺโญ วัดเข้าหมู่หนองยาง เป็นพระอุปัชฌาย์
การศึกษา
พ.ศ. 2496 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. 2502 สอบได้ เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. 2512 สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย
สมณศักดิ์
พ.ศ. 2512 เป็น เปรียญธรรม 4 ประโยค
พ.ศ. 2518 เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. 2528 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสิริบุญวาท
พ.ศ. 2532 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
10 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรมุนี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar