จังหวัดลำปาง เตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ที่ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีงบประมาณ 2567 เมื่อบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการเตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม นี้ จะมีอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง และร้อนจัดเป็นบางวัน บางช่วงจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาประทะกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุม ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนรวมทั้งอาจมีลูกเห็บในบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ 
อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้แจ้งให้อำเภอ และ อปท. ดำเนินการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุตามแนวทางของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน

 


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar