รองผู้ว่าฯ ลำปาง ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ไฟป่าฯ พื้นที่ 3 อำเภอโซนเหนือ

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอวังเหนือ โดยมีนายอำเภอเมืองปาน นายอำเภอแจ้ห่ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผู้แทนท้องที่ และท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
ที่ประชุมได้รับฟังการสรุปสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะได้นำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินการแก้ไขไฟป่าหมอกควันของจังหวัดต่อไป ตลอดจนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นลำดับแรก


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar