วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
6601 ประกวดราคา กฟผ. แม่เมาะ.pdf |


คะแนนโหวต :