กรมประชาสัมพันธ์
สถานี :
วันที่ : วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

image
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
image
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน Soil : Where the food begins
image
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างคลังน้ำมันลำปางแห่งใหม่ ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
image
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 “เดินหน้าลำปาง สุขทุกด้าน” อำเภอเมืองปาน "เมืองปาน ปานจะฟิน"
image
จังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
image
จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ
image
เดินหน้า “ลำปาง สุขทุกด้าน” อำเภอเมืองลำปาง วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
image
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E๓) 
image
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ 
image
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น.นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสังฆเติ๋นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่หน้าวัดดอนไชย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
image
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกษม  ใจจันทร์ นายอำเภอสบปราบ  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ปกครอง, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ, เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสบปราบ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสมัย, ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสบปราบ, และชาวบ้านบ้านจัวใต้ ร่วมจัดกิจกรรม "วันดินโลก" ปี 2565  ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน  บ้านจัวใต้ หมู่  6  ตำบลสมัย  อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง