เทศบาลนครลำปาง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครลำปาง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์เอกสารประกอบ
650223เทศบาลนครลำปาง ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar