จังหวัดลำปาง นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอวังเหนือ

เช้าวันนี้ (26 ม.ค.66) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนวังทองวิทยาคม อ.วังเหนือ โดยอำเภอวังเหนือ ได้ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปาง และหน่วยงานสถานพยาบาลในอำเภอวังเหนือ นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน 
การออกหน่วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีผู้รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป 84 ราย บริการทันตกรรม จำนวน 48 ราย บริการแพทย์แผนไทย ประคบสมุนไพร พอกเข่า 87 ราย บริการวัคซีนโควิด-19 19 ราย คัดกรองมะเร็งเต้านมและรับคำปรึกษา 20 รายบริการรับคำปรึกษาปัญหาทางสุขภาพจิต 5 รายขอเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 6 ราย บริการตรวจวัดสายตาและรับแว่นตา 250 ราย และมอบยยาชุดพระราชทาน 40 ราย จำนวนทั้งสิ้น 400 ราย  
 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :