เจ้าหน้าที่ สังกัด ทส. จ.ลำปาง ร่วมจัดทำแนวกันไฟ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยร่วมจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ บริเวณด้านหลังสวนรุกขชาติดอยพระบาท ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง กระจายกำลังช่วยกันทำแนวกันไฟไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันทั้งจังหวัดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ทั้งนี้ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง วัดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ณ 09.00 น. ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 พบว่าคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM2.5 โดยสถานีที่มีค่าสูงสุดอยู่ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งมีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 62 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar