จังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO)

       วันที่ 8 ธ.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวังธาร โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ จังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

     ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางการดำเนินโครงการฯ ของกรมพัฒนาชุมชน โดยให้เครือข่าย KBO จังหวัด คัดเลือกผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 40 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ และได้พิจารณาคัดเลือกกลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
     - ประเภทอาหาร 
     - ประเภทเครื่องดื่ม 
     - ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 
     - ประเภทของใช้ ของฝาก ของที่ระลึก 
     - ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar