จ.ลำปาง เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ (ศพอส.) เสริมสร้างคลังปัญญาคนทุกช่วงวัย 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) และเสริมสร้างคลังปัญญาเพื่อคนทุกช่วงวัย ประจำปี 2566 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ นโยบายขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยมี นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทำงานศูนย์ ศพอส. ชมรมผู้สูงอายุ เครือข่ายผู้สูงอายุ อาสาสมัครที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมวังธาร โรงแรมรีเจ้นท์ลอร์ด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การรู้เท่าทันกลลวง" โดยวิทยากรจาก สภ.เมืองลำปาง หัวข้อ "ทักษะพื้นที่ฐานในการดูแลผู้สูงอายุ" และ "การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดเบื้องต้น" โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลเวชชารักษ์ และหัวข้อ "การขับเคลื่อนการสร้างพลังของคนในชุมชนนำไปสู่ชุมชนต้นแบบ" โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และการจัดนิทรรศการคลังปัญญาผู้สูงอายุ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar