โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการกำจัดวัชพืช ณ บริเวณท่าเรือแพสำเภาทอง จังหวัดลำปาง

นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา มอบหมายให้ นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน นายนเรศ หมายหมั้น นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและความก้าวหน้าการกำจัดวัชพืชบริเวณท่าเรือแพสำเภาทอง ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลม 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืชในเขื่อนกิ่วลมตามแผนงานในปี 2567 ไปแล้ว จำนวน 678.04 ไร่ 54,243 ตัน คิดเป็น 93.14 % และยังมีวัชพืชบริเวณท่าแพสำเภาทองที่ต้องเร่งกำจัดให้แล้วเสร็จอีก จำนวน 49.96 ไร่ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเรือแพเขื่อนกิ่วลม-สำเภาทอง ให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
ทั้งนี้ หากการดำเนินงานแล้วเสร็จจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกิ่วลมเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar