ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณรโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเกาะวาลุการาม

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วมบรรพชาจำนวน 73 รูป ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดเกาะวาลุการาม อำเภอเมืองลำปาง
พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเกาะวาลุการาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำสามเณรออกรับบิณฑบาต โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายชนาธิป เสมนายพัชระ สิมะเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายนถึง 6 พฤษภาคม 2567 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย ได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนบิดามารดา ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนมีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar